Menu główne

II Kongres Innowacji

II KONGRES INNOWACJI „PRZEMYSŁ 4.0 W PRAKTYCE”

 

Części SEMINARYJNA

Prelekcje mające na celu przedstawienie wszystkich 4 uwarunkowań skutecznej transformacji do Przemysłu 4.0 –
LUDZIE, OTOCZENIE, RYNEK, TECHNIKA

 ZAREJESTRUJ SIĘ

Część WYSTAWIENNICZA


Demonstratory, produkty oraz usługi tych uczestników kongresu, którzy wykupią pakiet promocyjny. Bezpłatnie dla organizatorów, partnerów i prelegentów

ZGŁOŚ SWOJĄ FIRMĘ

Część NETWORKING

Rozmowy i spotkania B2B – predefiniowany networking zorganizowany przy wsparciu organizatorów przez uczestników według indywidualnych ustaleń pomiędzy zainteresowanymi stronami. Po każdej części seminaryjnej i na zakończenie kongresu.

ZAPISZ SIĘ