Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

O nas

Dążąc do pogłębiania współpracy oraz wspierania możliwości rozwoju technologicznego przedsiębiorstw branży lotniczej działających na terenie Dolnego Śląska oraz Regionu Polski Południowo-Zachodniej, powołano Stowarzyszenie „Dolnośląski Klaster Lotniczy”. Branża lotnicza jest magnesem przyciągającym do naszego regionu zarówno światowe koncerny, jak i polskie firmy, charakteryzujące się wdrażaniem najnowocześniejszych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wpisujących się w realizację obecnej polityki gospodarczej RP. Firmy zrzeszone w Klastrze łączą swoje siły, by wspólnie tworzyć odpowiednie warunki do rozwoju i lokowania nowych przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, podnosić atrakcyjność regionu, promując polski przemysł lotniczy za granicą oraz rozwijać sektor badawczo – rozwojowy. Przynależność do Klastra pozwala na współpracę, wspieranie działalności przemysłowej, transfer wiedzy i wymianę doświadczeń produkcyjnych, handlowych i organizacyjnych, a także wzajemną pomoc w poszukiwaniu wykwalifikowanych kadr.

Od 2014 roku przedsięwzięciu patronuje Ministerstwo Gospodarki.
Zmieniamy sektor lotniczy na Dolnym Śląsku tworząc niebo możliwości.

Poniżej w tabeli prezentujemy potencjał oraz możliwości partnerów Stowarzyszenia „Dolnośląski Klaster Lotniczy”: