Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

O nas

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm branży motoryzacyjnej działających na terenie Dolnego Śląska oraz Regionu Polski Południowo-Zachodniej został powołany listem intencyjnym
14 listopada 2014 r. Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny, którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. W grudniu 2014 r. została podpisana umowa konsorcjalna  przez firmy znajdujące się na terenach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Od 2015 r. Liderem wspierającym jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”.

24 maja 2018 r. została powołana Rada Klastra, która jest organem doradczym i nadzorczym. Do zadań Rady należy m.in. wyznaczanie kierunków rozwoju, przedsięwzięć, strategii działania oraz nadzorowanie bieżącej realizacji przedsięwzięć i zadań.

Celem utworzenia Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego jest zwiększenie potencjału innowacyjnego firm branży motoryzacyjnej prowadzących działalność na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” oraz całego Regionu Polski Południowo – Zachodniej poprzez zapewnienie wspólnego dostępu do nowoczesnych technologii, bazy edukacyjnej oraz wspomaganie transferu wiedzy, doświadczenia i technologii.

Partycypującym do klastra oferujemy:

 • dostęp do sieci sprzedaży klastra, w którym Partnerami są takie firmy jak Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o., SITECH Sp z o.o., Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o., FAIST, Pittsburgh Glass Works Poland Sp. z o.o., Faurecia S.A., itp.,
 • nawiązanie kontaktów z firmami z branży Automotive, uczelniami oraz innymi firmami specjalistycznymi, z którymi współpracujemy,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków na realizację projektów, pozyskanie partnerów do projektów,
 • tworzenie konsorcjów firm do realizacji dużych projektów oraz konsorcjów firm
   i instytutów badawczych/uczelni do projektów B+R,
 • promocja oferty Klastra i oferty jego członków,
 • darmowe szkolenia,
 • grupy zakupowe – energia, gaz,
 • komercjalizację rozwiązań i innowacji opracowanych w instytucie,
 • nawiązanie kontaktów z firmami z branży automotive oraz innymi firmami specjalistycznymi skupionym wokół branży przemysłowej, z którymi współpracujemy,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków na realizację projektów, pozyskanie partnerów do projektów,
 • tworzenie konsorcjów firm i instytutów badawczych do projektów B+R i innych projektów biznesowych,
 • nawiązanie długotrwałej współpracy i udział w dużych projektach, dzięki wspólnym inicjatywom Członków Klastra.

Obecnie struktura DKM zrzesza łącznie 41 firm i organizacji.