Strefa Twoich Możliwości

System zarządzania INWESTOR – SPOTKANIA INFORMACYJNE

W imieniu Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zapraszamy serdecznie na cykl spotkań informacyjnych, w trakcie których zostaną przedstawione zmiany i ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Spotkania podzielone są na dwa etapy.

W pierwszym etapie spotkania odbędą się w Legnicy i wezmą w nich udział władze miast, powiatów i gmin oraz przedstawiciele instytucji samorządowych.

W drugim etapie spotkania odbywać się będą według  harmonogramu poniżej↓ i wezmą w nich udział oprócz przedstawicieli władz samorządowych także zaproszone do udziału firmy oraz instytucje otoczenia biznesu.

Wszystko to jest związane z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie z dniem 30 czerwca 2018 roku. Ustawa poszerza obszar na którym można uzyskać zachęty podatkowe do niemal 100% terenów inwestycyjnych w Polsce. To przełomowe zmiany, ponieważ do tej pory Specjalne Strefy Ekonomiczne funkcjonowały na zaledwie 0,08% obszaru Polski, a zasady ich działania nie były zmieniane od przeszło 20 lat. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dostosowało funkcjonowanie Stref do zmieniających się trendów gospodarczych i działań wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Dotychczasowa ustawa przystawała do rzeczywistości ekonomicznej Polski z lat 90, a jej głównym celem było pobudzenie bazy przemysłowej i likwidacja bezrobocia.

JEDNA STREFA INWESTYCYJNA – CO SIĘ ZMIENI?

Zwolnienie podatkowe dla inwestycji dostępne w całym kraju, ze Strefami, które dostosowują się do potrzeb przedsiębiorców.
Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, MŚP nie muszą przenosić się do poszczególnych Stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Mogą to robić tam, gdzie im wygodniej.
Prostsze i bardziej dostępne inwestowanie dla mikro i średnich przedsiębiorstw, z elastycznymi wymaganiami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.
Gwarancja czasu inwestycji – zwolnienia z podatku wydawane na 10, 12 lub 15 lat. Premie dla tych przedsięwzięć, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.
Nowe kryteria do uzyskania ulg wspierające niedoinwestowane dotąd regiony kraju.

NOWA USTAWA SZANSĄ DLA WSZYSTKICH

Dzięki nowej ustawie zyskają:

Inwestorzy polscy – wymagane nakłady będą dostosowane do ich możliwości; nie będą oni zmuszeni, jak dotychczas do zmiany lokalizacji swojej działalności, ponieważ zachęty będą dostępne na terenie całej kraju.
• Inwestorzy zagraniczni – nowe obszary i zagwarantowany czas inwestycji przywracają Polsce konkurencyjność na rynkach międzynarodowych.
Pracownicy – przewidujemy, że w ciągu najbliższych 10 lat powstanie ponad 200 tys. nowych miejsc pracy na konkurencyjnych warunkach.
Gminy we wszystkich regionach – każda gmina będzie pod opieką poszczególnych stref.
Obecnie funkcjonujące Strefy – mogą jeszcze skuteczniej likwidować bariery inwestycyjne oraz zyskują realny wpływ na rozwój gospodarczy swojego regionu.
Polska – wsparcie finansowe dla inwestycji, które wpływają na rozwój gospodarczy kraju ma działanie długofalowe i niesie ze sobą m.in.: transfer wiedzy, wsparcie dla działalności B+R, stabilne miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, rozwój klastrów, likwidację bezrobocia na słabiej rozwiniętych terenach.
Treść oraz wszystkie dane pochodzą z informacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dostępnych na stronie resortu pod adresem:

https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/polska-jedna-strefa-ekonomiczna/

Poniżej znajdą Państwo wszystkie ustawy i akty normatywne w których zapisy wyjaśniają nowe zasady przedsiębiorczości w strefach ekonomicznych w Polsce:

USTAWA z 10 maja 2018 o wspieraniu nowych inwestycji

ROZPORZĄDZENIE ws pomocy OPUBLIKOWANE 2018