Strefa Twoich Możliwości

Strefa

 

 

 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Siedziba Spółki
ul. Świętego Maksymiliana Kolbe 14
59-220 Legnica

NIP: 691-18-10-830

Wpisana przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu (IX Wydział Gospodarczy) do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000033018

Spółka działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, przepisy ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1553), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 232, poz. 1548, z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy.