Strefa Twoich Możliwości

Strefa Inwestora

Podstawową formą pomocy publicznej oferowanej przedsiębiorcom w LSSE jest zwolnienie z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy. Wysokość pomocy publicznej uzależniona jest od poniesionych przez inwestora wydatków inwestycyjnych związanych z nową inwestycją oraz wielkości przedsiębiorcy.